Pressefotos - prædikestol med højt til loftet installeres ved Kong Hans Bro, værk af Bjørn Kromann Andersen

Pressefotos - prædikestol med højt til loftet installeres ved Kong Hans Bro, værk af Bjørn Kromann Andersen

Pressefoto - Billedekunstner Astrid Gjesing i færd med at opsætte sit eget værk LYSETS TØVEN, som blev afløseren til Af Vand er du kommet, der viste sig alt for kontroversielt til lokalbefolkningen i Arnborg

Pressefoto - Billedekunstner Astrid Gjesing i færd med at opsætte sit eget værk LYSETS TØVEN, som blev afløseren til Af Vand er du kommet, der viste sig alt for kontroversielt til lokalbefolkningen i Arnborg

LAND ART EVENT VED SKJERN Å

PRESSEMEDDELSE

Seks spektakulære værker skal binde kunst, natur og det lokale liv sammen omkring den kommende Nationalpark Skjern Å. Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner står bag ”Land Art Event 2010”.

En gigantisk skulptur af en Skjern Å-laks er på vej til at blive ”hevet i land” ved Skjern Ås bred i nærheden af Skarrildhus syd for Herning. Skulpturen bliver skabt på stedet af Århus-kunstneren Jørn Rønnau, der er én af i alt syv anerkendte, danske kunstnere, som har sagt ja til at bruge naturen i den kommende nationalpark som galleri for i alt seks Land Art-værker. 

Land Art er betegnelsen for en billedkunstretning, der opstod i USA i slutningen af 1960'erne med afsæt i skulptur og landskabsarkitektur. 

Ud over Jørn Rønnaus gigantiske laks på 45 meter ved Skarrildhus vil Marianne Jørgensen udsmykke området mellem Præsteskoven og åen ved Sdr. Felding med et snoet stisystem og hjerterum i jorden af schausse-sten og græs: Et smukt anlæg til lokalbefolkningen at mødes i. Astrid Gjesing vil et endnu ikke nærmere udvalgt sted langs åen digte med lys og ord. Bjørn Kromann Andersen opfordrer til prædikener med ’Højt til Loftet’ med sin arkitektoniske prædikestol ved Kong Hans Bro nær Skjern. Søren Taaning og René Schmidt leger med filmgenren og fiktionen på deres ”hemmelige” lejrplads i skoven ved Dejbjerg. Alfio Bonanno vil over en årrække skabe et intimt og poetisk landskab med udgangspunkt i fire små øer i et ’glemt’ vådområde ved Bjørnemosen nær Bundsbæk Mølle. Lige i nærheden vil Astrid Gjesing med en lille installation på broen opfordre til at lytte til bækkens helt særlige lyde.

'Den kommende nationalpark rummer allerede nu en stor mangfoldighed af initiativer skabt af lokale borgere, foreninger og erhvervsdrivende. Det vil vi gerne bygge videre på med ”Land Art Event 2010”, og med dette samarbejde mellem professionelle kunstnerne, kulturinstitutioner og lokale ildsjæle. Samtidig vil Land Art værkerne være fysiske og mentale pejlemærker, der hjælper med til at drage borgere og turister ud i området' siger formand for Herning Kommunes kultur- og fritidsudvalg, Johs. Poulsen (R).

'De seks Land Art-værker henvender sig til publikum på en måde, som inviterer til ophold, eftertænksomhed, snak og leg. Kunsten er for alle og den vil med tiden bidrage til nye historier og nye ritualer i området. Værkerne vil fungere som vartegn og mål for vandringer i naturen omring dem, siger formanden fro kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune' Kristian Ahle (V).

- De to kommuner har i fællesskab fundet midlerne til de seks værker, og i den kommende tid vil der blive holdt borgermøder, hvor det bliver muligt at møde kunstnerne og høre om deres værker. Første borgermøde afholdes i Halmhuset i Sdr. Felding tirsdag 4. maj, hvor Marianne Jørgensen fortæller om sit værk ”De fire hjertekamre”. De øvrige borgermøder afholdes i løbet af maj og juni.

Land Art Event 2010 kulminerer søndag 19. september med et stort program for alle seks lokaliteter. Men allerede i den kommende tid vil der blive sat gang i forarbejde til kunstværkerne. På sigt drømmer de to kommuner om, at sammensmeltningen mellem nationalparkens natur og Land Artens kunstneriske bidrag kan blive til en fast tradition.

'Tendensen inden for natursyn og  –formidling peger på en mere eksperimenterende og mangfoldig naturoplevelse. Samtidig findes der i dag ikke noget sted i Danmark, der arbejder med langsigtede strategier for Land Art. Det er derfor oplagt at give kunstformen et tiltrængt center i forbindelse med udviklingen af Nationalpark Skjern Å. Synergieffekten mellem natur og kunst vil ikke kun virke fremmende for nationalparkens synlighed og tiltrækningsevne lokalt og nationalt men i det lange perspektiv også internationalt. Nationalparken kan gennem alliancen med kunsten gribe en helt unik mulighed for at manifestere sin egen identitet og at skabe en oplevelsesrig nationalpark i konstant forandring og udvikling', siger Trine Rytter Andersen, der er kurator for Land Art Event 2010.

Land Art Event 2010 er afslutningen på projektet ”Oplevelsesøkonomi i Nationalparken – fra teori til praksis”. Oplevelsesøkonomiprojektet er finansieret af de to kommuner i samarbejde med Region Midtjylland og Den Europæiske Regionalfond.

 

KONTAKT:

Trine Rytter Andersen, kurator ”Land Art Event 2010”