LAND SHAPE: EN VISION FOR UDVIKLING AF EN OFFICIEL DANSK LAND ART-TRADITION I NORDJYLLAND

Af kurator Trine Rytter Andersen / Marts 2015

 

LAND SHAPE er et ambitiøst kunstprojekt, der i de kommende år vil stå bag vedetableringen af større land-art-værker i den nordjyske natur. Projektet er iværksat som et tværkommunalt initiativ under Kulturaftalen i Nordjylland, og det sigter højt både lokalt og internationalt.

4.-6.juni 2015 møder offentligheden for første gang LAND-SHAPE ved festivaleni Hanstholm. Forud for denne afgørende begivenhed har kommunerne og projektets mange partnere, været engagerede i den store samarbejdsøvelse, det er at skabe det grundlag, som etableringen af LAND SHAPE fortsat afhænger af, og som du, kære læser, hermed inviteres til at engagere dig i.

Land Art er betegnelsen for en kunstretning, der opstod i USA i slutningen af 1960'erne med afsæt i Minimalisme og Installationskunst. Land Art befinder sig genremæssigt et sted mellem skulptur og landskabsarkitektur. Land Art er altid stedspecifik dvs. i dialog med de naturlige og eventuelt kulturelle omgivelser.

Den tidlige Land Art omfatter kunstværker udført af amerikanske kunstnere, der i 1960'erne og 1970'erne forlod kunstgallerierne for at udforske det amerikanske landskab. I ørkener og vidstrakte naturområder skabte de store monumentale kunstværker, også kaldet earth-works, der var karakteriserede ved kraftige og ofte meget spektakulære indgreb i naturen.

Land Art har siden 1970erne været kendetegnet ved en engelsk- og en amerikansk tradition, hvor man groft forenklet, kan sige at den engelske bygger på en filosofisk, nænsom, kropslig, spirituel og holistisk indgriben i landskabet. Den amerikanske er ligeledes filosofisk og somme tider også spirituel, men ofte mere erobrende og til tider næsten brutal i dens bemægtigelse af et givent område.

En egentlig land art-tradition har aldrig rigtigt eksisteret i Danmark, og Land Art har savnet officiel anerkendelse. Det danske landskab er i udpræget grad et fremkommeligt og imødekommende agerbrugslandskab, og derfor også i rigt mål et kulturlandskab. Måske er der derfor opstået den myte, at Land Art ikke hører hjemme i der?

Alligevel findes mange små og store land-art-værker gemt i det danske landskab, og det interessante er, at fordi kunsten herude befinder sig langt fra gallerierne, passes stederne af lokale ildsjæle. En omstændighed der på finurligste vis har skabt grundlag for et frugtbart møde mellem det elitære - nærmest avantgardistiske - og det folkelige.  

En række store friluftsudstillinger har på det seneste vist, at der er publikum til kunsten i det offentlige rum, og lige nu er der derfor en voksende interesse for Land Art i Danmark. LAND SHAPE giver denne interesse næring, og da der ikke findes noget andet sted i Danmark, hvor der arbejdes med integrerede langsigtede strategier for Land Art, virker det oplagt at give Land Art en tiltrængt forankring i Nordjylland.

Set i lyset af de tendenser, som inspirerer samtidens natursyn og naturformidling, og som peger i retning af mere eksperimenterende, mangfoldige og inddragende naturoplevelser, forekommer det endnu mere indlysende at integrere Land Art i det nordjyske landskab I fremtidens konkurrence med andre lokalområder vil LAND SHAPE initiativet bidrage til at sikre Nordjylland et spændende, internationalt og udviklingsegnet udgangspunkt, som ud over at involverer mange lokale agenter, oven i købet også bidrager til at synliggøre og opkvalificere lokale land-art-kunstnere. Land Art anno 2015 er en meget åben hybrid kunstform, og måden der arbejdes med Land Art på under LAND-SHAPE, inddrager derfor både den mere klassiske Land Art tradition og mange af samtidskunstens udtryksformer, såsom performance, lyd, lys og installation.

Nordjylland har gennem alliancen med Land Art en helt unik mulighed for at manifestere en ny identitet, som via LAND SHAPE baserer sig på en tostrenget strategi, som vil forene potentialerne fra natur og Land Art i den fælles opgave at skabe en række identitetsskabende, oplevelsesrige og anderledes naturoplevelser. De mange forskellige landskabstyper der, kan tiltrække og drage fordel af kunstens tilstedeværelse. Landskabet bliver synligt på nye måder, fordi land-art-værker forholder sig aktivt til det givne steds kulturhistorie og landskabelige karakter. Synergieffekten mellem befolkning, natur og Land Art vil ikke alene virke fremmende for områdets sammenhængskraft, det vil desuden tiltrække publikum og faglig interesse lokalt, nationalt og i det lange perspektiv også internationalt.