Værkudsnit Sohn & Isaksen TRANSFORM 2010

Værkudsnit Sohn & Isaksen TRANSFORM 2010

COACHING og STUDIOVISIT

Jeg har i mange år praktiseret, udviklet og rafinneret den kvalificerende samtale med kunstnere og andre kreative sjæle.

På den baggrund tilbyder professionelle kunstnere coaching og studiovisitter. Her handler det 100% om dig og din kunstneriske praksis. De fleste, som henvender sig til mig, har et ønske om at opnå dybere indsigt i og større afklaring omkring deres individuelle kunstneriske praksis. Ofte efterspørger de også hjælp og støtte til at skabe mere intention og fokus i deres arbejde fremadrettet.

Min tilstedeværelse er rettet imod at hjælpe dig med at navigere i dit kunstneriske arbejde og dets relaterede aktiviteter. Som regel starter vi med, at jeg aflægger dig et studiovisit, hvor vi i fællesskab gennemgår og reflekterer over dit arbejde. Vi ser på de forskellige retninger du bevæger dig i og de muligheder der ligger i dem. Undervejs afsøger vi nye muligheder og udfordringer, som du ønsker at undersøge og gå på opdagelse i.

Flere kunstnere ønsker også et blik på karierremæssige tiltag, styrkelse af netærk samt fokus på initiativer, som kan fremme deres synlighed og optimere deres kunstneriske muligheder fremover.

Mødet varer typisk 2 - 4 timer. Jeg lægger vægt på god tid til samtalen og tid til at reflekterer undervejs. Ved mødets afslutning aftaler vi rammerne for vores fortsatte samarbejde, herunder også i hvor høj grad du ønsker at stå i kontakt med mig i de efterfølgende måneder, f.eks. i forbindelse med at du udarbejder skitser til en udsmykning, forbereder en udstillling eller kaster dig ud i helt nye kunstneriske udtryk.

Pris: et studiovisit koster 2.000 kr. + et transporttillæg på 500 kr. hvis du bor uden for Aarhus Kommune. (coaching er momsfritaget) Ring og hør nærmere på 24859719