Trine Rytter Andersen

Bog om Peter Skovgaard lige udkommet

Trine Rytter Andersen
Bog om Peter Skovgaard lige udkommet
_DSC3916RED.jpg

Pressemeddelelse

 

Galerie Wolfsen har i over 20 år haft fornøjelsen af at samarbejde med billedkunstner Peter Skovgaard, hvis utvungne abstrakte maleri, har tiltrukket megen lokal og national opmærksomhed. I takt med Wolfsens stigende kontakt gennem årene, med udlandet og tilstedeværelse på internationale kunstmesser, har Peter Skovgaards værker været vist ved mange forskellige lejligheder i en række europæiske lande. Peter Skovgaard repræsenteres sideløbende med samarbejdet med Galerie Wolfsen, også af gallerier i Amsterdam og Oslo, og han har gennem en årrække dyrket en frugtbar tilknytning til kurator og galerist Ulf Saube i Berlin, hvor igennem han også har fået lejlighed til at lave større skulptur- og installationsarbejder. Endvidere står han bag en række spektakulære udsmykninger for private opdraggivere i Danmark.

Interessen for Peter Skovgaard har været tilstede gennem alle årene hos Galerie Wolfsen. Aktuelt går den på tværs af tendensen inden for den toneangivende samtidskunst, som for tiden lægger afstand til det ekspressive og abstrakte maleri. Af den grund og fordi det spontane abstrakte maleri, som Peter Skovgaard har praktiseret i over 30 år, på trods af trenden, har så mange publikummer og udøvere rundt omkring, udgiver Galerie Wolfsen nu en stor flot og gennemarbejdet bog om Peter Skovgaard.

Bogens tekst er skrevet af kunstskribent, billedkunstner og anmelder Trine Rytter Andersen, som undervejs gennem bogens artikler argumenterer for det spontane ekspressive maleris relevans og for at den manglende interesse fra den kanoniserende kunstverden, kan have rod i, at kun meget få forstår, hvad det indebærer, at male på denne facon.

Trine Rytter Andersen viser hvordan det spontane abstrakte maleri i særlig grad forudsætter indre frihed og ren og uhæmmet adgang til en fundamental spontanitet, såvel hos udøveren som hos beskueren. Noget som i virkeligheden, ikke mange har, og endnu færre er i stand til at udtrykke kunstnerisk. Peter Skovgaard er en af de få, som gør det rigtig godt - han maler med stor musikalitet og hans billeder kan mærkes i kroppen. Det er grunden til, at han fortjener en bog som denne.

 

Bogen er udført i super flot coffee-table format af grafiker Lise Haurum Christensen. Den indeholder fem tekster af Trine Rytter Andersen på dansk overfor en engelsk oversættelse af idehistoriker Phillip Shiels: UDEN FRIHED INGEN KUNST er det biografiske afsnit. NOTE: Tanker om spontanitet og barnlighed handler om børnetegningen og dens tilknytning til den spontane abstraktion. MALERIET SOM FØLELSESAKT er en fænomenologisk analyse af Peter Skovgaards maleri. BARE SLAP á OG NYD MIN ACCENT ser på de såkaldte pølsebakkenotater. De afsluttende artikler SULPTUR: VARM MINIMALISME og UDSMYKNING: REGNBUEDIALOGER I AARHUS, handler om skulpturarbejder og beskriver et spektakulært udsmykningsprojekt, som Peter Skovgaard har udført parallelt med maleriet.

Bogen indeholder desuden et rigt billedmateriale i flotte farvergengivelser, som overbevisende redegør for Peter Skovgaards kunstneriske suverænitet inden for sin genre.

Bogen kan rekvireres hos Galerie Wolfsen: http://galeriewolfsen.dk/forside.aspx

 

Mange venlige hilsner

Kent Wolfsen

Gallerist og udgiver