Trine Rytter Andersen

Jeg holder åbningstale i Galleri V58 d. 12. marts kl. 13.00

Trine Rytter Andersen
Jeg holder åbningstale i Galleri V58 d. 12. marts kl. 13.00

AFGRUND – GARY CAIN 2016

Pressetekst: Trine Rytter Andersen

 

Gary Cain viser i år en række malerier, som gennem et ekspressivt abstrakt billedsprog udtrykker den følelsesmæssige oplevelse, som tilstedeværelsen i stor overvældende natur kan afstedkomme. Det handler om at sejle på Stillehavet, om den spektakulære himmel og om havet dets farver, livet i det og alt det, som gemmer sig under den blanke overflade – og om at navigere sikkert hen over afgrunden under bådens tynde glasfiberskal - og ikke mindst om at undgå at blive flået op af koralrev eller knust mod klipper. For skipperen er sejladsen en tilstand af årvågenhed, afgørende beslutninger og kalkulerede risici – alt dette og denne mentale tilstand – dette nærvær - er baggrunden for Gary Cains serie af farvemættede og udtryksfulde malerier: AFGRUND.

Billedserien kan opleves som en syntese af de maleriske overvejelser, Gary Cain har udviklet gennem en årrække, metoden han anvender er karakteriseret ved, at han bygger sit billedrum op ved hjælp af spontant påførte farvelag for derefter at nedbryde selv samme struktur med nye lag. Derved opnås en spænding mellem flade og dybde, hvor farverne – abstraktionen til trods – fungerer som aflejringer af et mentalt landskab eller som katalysatorer for den sansede naturoplevelse. Billederne vibrerer således på grænsen mellem indre og ydre: sindstilstand og landskab.